Genel Bilgi

 

Uluslararası Öğrenci Biriminin görevleri şunlardır:

 

a)  Uluslararası öğrencilerin Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvurularının koordinasyonunu sağlamak,

 

b) Yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak ve üniversitenin ilgili birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 

c) Uluslararası Öğrencilerin temini ile ilgili olarak Üniversite iç ve dış paydaşlarıyla olan irtibatı sağlamak ve gerekli tüm süreçleri yürütmek,

 

ç) Uluslararası aday öğrencilere üniversite kayıt ile ilgili rehberlik hizmeti sağlamak ve üniversiteye kayıt ile ilgili süreçleri yürütmektir.