GENERAL INFO FOR TURKEY SCHOLARSHIP HOLDERS

Our Dear Students,

For registration: Davutpasa Campus tas Kisla building A-1018 e-mail: admissions@yildiz.edu.tr  Landline: 0212 383 60 23

 

Registration Dates for Turkey Scholarship Holders: 01 September- 16 September 2022

Registration Office: Davutpasa Capmus tas Kisla building A-1018 Davutpasa Esenler ISTANBUL

 

Residence Permit Procedure: During the residence permit procedure and processes, Admission Office is NOT authorized nor does NOT have any responsibility. About the details regarding the residence permit please check this LINK

 

About student affairs, disenrollment, transfer from another institution, academic calendar: Please check the website of Department of Student Affairswww.ogi.yildiz.edu.tr . Landline: 0212 383 6000 (Regardless of you are an International student or not, all procedures and processes are the SAME for all students.)

 

 

Student Document: Once your student ID is set, you can demand Student Document from the Secretariat of your Department or via www.turkiye.gov.tr (Regardless of you are an International student or not, all procedures and processes are the SAME for all students.)

 

 

English Language Proficiency Exam: 2022-2023 Akademik yılında yeni kayıt yapmış öğrencilerin en az C1 düzeyinde TÖMER sertifikası getirmesi ZORUNLU olup TÖMER yeterliliği sağlayaMAyanlar İYS sınavına giremezler. 100% İngilizce programlarına kayıtlı öğrencilerden İYS sınavı için TÖMER Belgesi şartı istenmemektedir. 100% İngilizce programa yerleşen öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde en az B1 düzeyinde TÖMER belgesi getirmesi zorunludur.

 

MEB'e bağlı okullarda en az 1 yıl eğitim almış yabancı uyruklu öğrencilerden, Mavi Kart sahibi öğrencilerden ve T.C. uyruğu olan öğrencilerden TÖMER belgesi istenmez. 

 

Öğrencilerin İYS sınavı için kayıt yaptırmalarına gerek YOKTUR. İYS sınavına girecek öğrencilerin listeleri ilerleyen günlerde Yabancı Diller Yüksekokulunun websitesinde yayınlanacaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu’na konuyla ilgili olarak sorularınızı iletebilirsiniz.. http://www.ybd.yildiz.edu.tr/

 

 

Yüksek Lisans/ Doktora başvuruları için:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İletişim Bilgileri:

 

E-posta: fbe-grad@fbe.yildiz.edu.tr

Web sayfasıhttp://www.fbe.yildiz.edu.tr 

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilgileri:

 

E-posta: gsss@yildiz.edu.tr

Web sayfasıhttp://www.sbe.yildiz.edu.tr/