Programlar ve Kontenjanlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

Programın Adı

Öğrenim
Süresi

YTÜ 
Kontenjanı

Koşullar

 
 

Elektrik-Elektronik Fakültesi

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

4

10

21, 86

 

 

Elektrik Mühendisliği

4

10

21, 86

 

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

4

10

21, 86

 

 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

4

10

21, 86

 

 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)

4

17

21, 28

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 

Fizik

4

5

21, 86

 

 

İstatistik

4

5

21, 86

 

 

Kimya

4

5

21, 86

 

 

Kimya (İngilizce)

4

10

21, 28

 

 

Matematik

4

5

21, 86

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

4

5

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

4

5

 

 

Eğitim Fakültesi

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

4

2

21, 86

 

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

4

1

 

 

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

4

3

 

 

 

İngilizce Öğretmenliği*

4

2

21

 

 

Okul Öncesi Öğretmenliği

4

1

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

4

2

 

 

 

Sınıf Öğretmenliği

4

1

 

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

4

1

 

 

 

Türkçe Öğretmenliği

4

1

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

İktisat

4

10

21, 86

 

 

İktisat (İngilizce)

4

17

21, 28

 

 

İşletme

4

10

21, 86

 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

4

10

21, 86

 

İnşaat Fakültesi

 

 

Çevre Mühendisliği

4

10

21, 86

 

 

İnşaat Mühendisliği

4

15

21, 86

 

 

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

4

17

21, 28

 

 

Harita Mühendisliği

4

10

21, 86

 

Kimya-Metalürji Fakültesi

 

 

Biyomühendislik

4

10

21, 86

 

 

Biyomühendislik (İngilizce)

4

21

21, 28

 

 

Kimya Mühendisliği

4

10

21, 86

 

 

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

4

21

21, 28

 

 

Matematik Mühendisliği

4

10

21, 86

 

 

Matematik Mühendisliği (İngilizce)

4

19

21, 28

 

 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

4

10

21, 86

 

 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

4

17

21, 28

 

 

Gıda Mühendisliği

4

10

21, 86

 

Makine Fakültesi

 

 

Endüstri Mühendisliği

4

10

21, 86

 

 

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

4

17

21, 28

 

 

Makine Mühendisliği

4

20

21, 86

 

 

Mekatronik Mühendisliği

4

10

21, 86

 

 

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

4

17

21, 28

 

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

 

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 

4

15

21, 86

 

 

Gemi Makineleri İşletme Müh.

4

10

21, 86, 295

 

Mimarlık Fakültesi

 

 

Mimarlık 

4

10

21, 86

 

 

Mimarlık (İngilizce)

4

17

21, 28

 

 

Şehir ve Bölge Planlama

4

10

21, 86

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

 

 

Fotoğraf ve Video

4

1

   

 

İletişim Tasarımı

4

1

   

 

Sanat Yönetimi

4

1

   
           
 

Toplam Kontenjan

 

477

 

 

 

 

KOŞULLAR

 

 

Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

 

Bk. 28. Öğretim Dili İngilizcedir.

 

Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

 

Bk. 295. Bu programa başvurabilmek için sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporu ile kesin kayıtta belgelemek gerekmektedir.

 

*Kesin kayıt için ek İngilizce yeterlilik belgesi istenilebilir. 

 

Koşul numarası bulunmayan bölümlerin öğretim dili 100% Türkçe'dir. TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü'nden alınan C1 Sertifikası kayıt için gereklidir. TÖMER Sertifikası olmayan öğrencilere Türkçe Hazırlık için 1+1, toplam 2 yıl süre tanınır. (MEB’e bağlı okullarda en az bir yıl eğitim almış yabancı uyruklu öğrencilerden, Mavi Kart sahibi öğrencilerden ve T.C. uyruğu olan öğrencilerden istenmez.)