2019- 2020 Akademik Yılı Programlar ve Kontenjanlar

Yıldız Teknik Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci kontenjanının %60'ına YTÜYÖS sınavı ile başvuranlar; geriye kalan kontenjanlara ise diğer sınavlar ve diploma notu ile başvuranlar yerleştirilir.

 

 

                                                       YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)      
                                                                   2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı       
                                                          YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI    
  Programın Adı Öğrenim
Süresi
YTÜ
Kontenjanı
Koşullar   YTÜYÖS DİĞER
 
Elektrik-Elektronik Fakültesi      
  Biyomedikal Müh.(İngilizce) 4 15 21,28   9 6
  Bilgisayar Mühendisliği 4 15  21, 86   9 6
  Elektrik Mühendisliği 4 15  21, 86   9 6
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 15  21, 86   9 6
  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4 15  21, 86   9 6
  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) 4 25  21, 28   15 10
Fen-Edebiyat Fakültesi    
  Fizik 4 2  21, 86   1 1
  İstatistik 4 2  21, 86   1 1
  Kimya  4 3  21, 86   2 1
  Kimya (İngilizce) 4 15  21, 28   9 6
  Matematik 4 2  21, 86   1 1
  Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 5     3 2
  Türk Dili ve Edebiyatı 4 2     1 1
Eğitim Fakültesi    
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği  4 5 21, 86   3 2
  Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 1     1 0
  İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 5     3 2
  İngilizce Öğretmenliği* 4 6 21, 28   4 2
  Okul Öncesi Öğretmenliği 4 1     1 0
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 5     3 2
  Sınıf Öğretmenliği 4 1     1 0
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 1     1 0
  Türkçe Öğretmenliği 4 1     1 0
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    
  İktisat  4 10  21, 86   6 4
  İktisat (İngilizce) 4 10  21, 28   6 4
  İşletme  4 10  21, 86   6 4
  İşletme (İngilizce) 4 25 21, 28   15 10
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 15  21, 86   9 6
İnşaat Fakültesi    
  Çevre Mühendisliği 4 10  21, 86   6 4
  İnşaat Mühendisliği 4 15  21, 86   9 6
  İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 25  21, 28   15 10
  Harita Mühendisliği 4 10  21, 86   6 4
Kimya-Metalürji Fakültesi    
  Biyomühendislik 4 10  21, 86   6 4
  Biyomühendislik (İngilizce) 4 20  21, 28   12 8
  Kimya Mühendisliği 4 10  21, 86   6 4
  Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 25  21, 28   15 10
  Matematik Mühendisliği  4 10  21, 86   6 4
  Matematik Mühendisliği (İngilizce) 4 15  21, 28   9 6
  Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 4 15  21, 86   9 6
  Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 4 25  21, 28   15 10
  Gıda Mühendisliği  4 10  21, 86   6 4
Makine Fakültesi    
  Endüstri Mühendisliği 4 15  21, 86   9 6
  Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 25  21, 28   15 10
  Makine Mühendisliği 4 20  21, 86   12 8
  Mekatronik Mühendisliği  4 15  21, 86   9 6
  Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 4 25  21, 28   15 10
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi    
  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.   4 15  21, 86   9 6
             
Mimarlık Fakültesi    
  Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 5  21, 86   3 2
  Mimarlık   4 15  21, 86   9 6
  Mimarlık (İngilizce) 4 25  21, 28   15 10
  Şehir ve Bölge Planlama 4 10  21, 86   6 4
Sanat ve Tasarım Fakültesi TOPLAM 360 237
  Fotoğraf ve Video 4 1 YTÜYÖS      
  İletişim Tasarımı 4 1 YTÜYÖS      
  Sanat Yönetimi 4 1 YTÜYÖS      
  Toplam Kontenjan   600        
               
Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.(Ayrıntılı bilgi için Yurt Dışı Ofisine başvurabilirsiniz.)  
Bk. 28. Öğretim Dili İngilizcedir.  
Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.  
*Kesin kayıt için ek yeterlilik belgesi istenilebilir.