Kayıt için Gerekli Belgeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'ne KABUL ALMIŞ ÖĞRENCİLERİN

KAYIT OLMAK İÇİN GETİRMELERİ GEREKEN BELGELER

 

Kayıt Taahhütnamesi: Lütfen Tıklayınız.

 

Uluslararası Öğrenci Kayıt Formu: Doküman indirilerek eksiksiz bir şekilde doldurulmalı, çıktısı alınmalı, son 6 ayda çekilmiş bir vesikalık fotoğraf yapıştırılarak imzalanmalıdır.Formu indirmek için tıklayınız. 

FR-0982-YDOK Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Formu.doc

 

Lise Diploması Aslı ve Fotokopisi: Mezun olduğunuz okuldan aldığınız diplomanız. Mezuniyet Belgesi ile kayıt yapılmayacaktır. Ancak istisnai durumlarda; mezun olunan okuldan diplomalarını alamayıp geçici mezuniyet belgesiyle başvuran öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde diplomalarının aslını Uluslararası Öğrenci Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu süre içerisinde diplomalarının aslını teslim etmeyen Öğrencilerin kayıtları silinir. Liseyi yurt dışında okumuş T.C. uyruklu öğrencilerden yurt dışındaki eğitimleri süresince aldıkları dersleri gösteren transkript/ not dökümü istenir. 

 

Denklik Belgesi Aslı: (Türkiye dışında lise okumuş öğrencilerden istenir) Diploma veya mezuniyet belgesinin Türkiye’de lise eğitimine denk olduğunu gösterir İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Yurt Dışı Eğitim Müşavirlikleri’nden alınmış Denklik Belgesi. Büyükelçilik veya konsolosluklarda işlemleri daha hızlı tamamlayabileceğinizden, Türkiye'ye gelmeden önce Denklik Belgesi almanız tavsiye edilir. Öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde diploma denklik belgelerini Uluslararası Öğrenci Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu süre içerisinde diploma denkliğini teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

 

Sınav Sonuç Belgesi Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvuru yaparken kullandığınız puanınızı gösteren belge

 

Tercih Sonuç Belgesi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yerleştiğiniz bölümü gösteren belgenin çıktısı. 

 

Türkçe Yeterlilik Belgesi ve 1 ADET Fotokopisi: (En az C1 Seviyesi) Üniversitelere bağlı TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Sertifikası (MEB’e bağlı okullarda en az bir yıl eğitim almış yabancı uyruklu öğrencilerden, Mavi Kart sahibi öğrencilerden ve T.C. uyruğu olan öğrencilerden istenmez.)

Bu belgeye sahip olmayan ve 100% İngilizce bölüme yerleşmiş öğrenciler İngilizce Hazırlık veya bölüm programına dahil olabilirler. Bu belgeye sahip olmayan ve %30 İngilizce bölüme yerleşmiş öğrenciler Türkçe Yeterlilik Belgesi getirmeden İngilizce Hazırlık veya bölümlerine başlayamazlar. Bu belgenin getirilmesi için öğrencilere en fazla 2 yıl süre tanınır. 

 

Pasaport veya Yabancı Tanıtma Belgesi Aslı ve 2 ADET Fotokopisi (Kayıt sırasında teslim edilecek tüm evraklarda, pasaportta/T.C. Nüfus Cüzdanında /Mavi Kartta yazılı kimlik bilgileri olmalıdır. İsim değişikliği yapıldıysa kesinlikle isim denklik belgelerinin aslı ve fotokopisi de teslim edilmelidir.)

 

İkamet Tezkeresi Aslı ve 1 ADET Fotokopisi: Yabancı uyruklu öğrencilerin İl Göç İdaresi'ne başvurup aldıkları belgedir. Bu belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu öğrencilere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe göre süre tanınır.

 

4 Adet Vesikalık Fotoğraf (yaklaşık 4x6 cm) (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı, fotokopi olmamalıdır.) Fotoğraflarınızın arkasına ad- soyad ve yerleştiğiniz bölümün adını yazınız. 

 

T.C. Uyruklu adaylardan Nufus Cüzdanı Aslı ve 2 ADET Fotokopisi

 

Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerden Mavi Kart Aslı ve 2 ADET Fotokopisi

 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. En az bir uyruğu T.C. olan Yabancı Uyruklu öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Nüfus Müdürlüklerinden alınarak teslim edilmelidir. Mavi Kartlı Öğrenciler hem "Kapalı Kayıt" olarak gösterildikleri Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini, hem de "SAĞ" olarak gösterildikleri Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneği'ni teslim etmelidirler. 

 

Katkı Payı (Öğrenim Harcı) Dekontu: Liseyi yurt dışında okumuş sadece Türkiye vatandaşlığı olanlar, Mavi Kartlılar, Suriye vatandaşları, ile YTB'nin belirlediği liselerden mezun olan adaylar Harç ücreti ödemezler. Liste için tıklayınız.

 

(Eğer varsa) Sosyal Güvence Belgesi