YTÜ Öğrenci Kartı

YTÜ Öğrenci Kartları Güz Yarıyılı dersleri başladıktan sonra öğrencilere verilecektir. Öğrenci kartları hazır olduğunda websitemizde duyuru yapılacaktır.